Schoolresultaten veranderen dankzij de route van zelfvertrouwen, motivatie en engagement richting planning en leerstrategieën.

Is studiecoaching iets voor jou?

Ben jij een leerling op weg naar het secundair of zit je al op de middelbare school? Volg je hogeschool, universiteit of avondonderwijs? Behoor je tot een andere lerende groep en heb je ondersteuning nodig ? Dan is studiecoaching iets voor jou! 

Coaching brengt daarbij voor vele gezinnen tegelijkertijd verlichting dankzij minder discussie over school.

Er is geen doorverwijzing (bijv. CLB, huisarts) nodig.
Leerling en student kunnen vanuit eigen wil, met een beperkte wachttijd, bij mij terecht.

Hoe verloopt de opstart van studiecoaching?

Ik luister bij de eerste ontmoeting naar de initiële aanmeldingsvraag. We zoomen in op domeinen als school(omgeving), leerproblemen, mindset en weekplanning zodat we specifiek achterhalen op welke leerinvloeden een positieve evolutie belangrijk is. Tijdens het focusgesprek bepalen we tot 3 zaken waarrond we prioritair zullen coachen. Soms gaat het pad naar verhoogde leerwinst (planning en leerstrategieën) eerst via het pad van motivatietraining en/of zelfvertrouwenversterking.

Ik formuleer een voorstel van begeleiding. Engageer jij je voor het traject, dan starten we de begeleiding op. 

Hoe eerder in het schooljaar de coaching opstart, hoe groter de kansen op een succesvol afsluiten van het schooljaar. 

Waarbij helpt studiecoaching/leerondersteuning?

Misschien is er een werkhouding die anders kan.
Misschien is er sprake van ontmoediging door de resultaten op het rapport.
Ondersteuning in de vorm van studiecoaching start veelal vanuit een mindsetverandering (ingesteldheid/zelfbeeld) en evolueert dan naar het aanbrengen of verdiepen van basisvaardigheden.
Samen zetten we ons in zodat teleurstelling of frustratie omgezet worden naar een vertrouwensvol en veelbelovend uitzicht voor een mooi resultaat .

Een studiecoachingstraject is op maat - volgens de behoeften en de persoonlijkheid van de cliënt -
en bevat verschillende facetten qua mindset die nodig zijn 
om tot leren te komen:
* vertrouwen, zelfvertrouwen en zelfinzicht (persoonlijke valkuilen en kwaliteiten);
* motivatie en zingeving;
* verantwoordelijkheid en engagement door een concreet plan van aanpak;
* erkennen van, inzetten en versterken van talenten;
* veerkracht en oplossingsgerichtheid vanuit zelfsturing;
* verantwoordelijkheidszin en keuzebewustzijn;
* geloven en kansen zien.

Bij leer- en studeerproblemen is ook het aanbrengen of verdiepen van basisvaardigheden rond efficiënter leren belangrijk:
- plannen en organiseren van huiswerk en testen;
- geheugentechnieken en leermethodes;
- focustechnieken en concentratietechnieken;
- bevragingsstrategieën.

De ondersteuning wil een positief effect van een aangepaste visie op leren, van een gewijzigde aanpak en van een geleverde inspanning brengen. Een coachtraject wordt afgebouwd naarmate bij de student meer zelfsturing en autonomie optreedt en als de leeraanpak is geoptimaliseerd.

Je kan alvast enkele mogelijke inhouden van coachtrajecten downloaden. Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u zeker bijkomende vragen stellen. 

Ben jij geïnteresseerd in bijlessen (= remedial teaching)? Stuur me een bericht.

Wat zijn we blij dat we je wagen met reclame hebben opgemerkt.
Je maakte een groot verschil in het verdere verloop van M zijn schoolloopbaan.
De motivatie was helemaal zoek, het zelfvertrouwen kreeg een ferme deuk.
En dan waren daar DE motiverende woorden, de nodige gesprekken en tips en we zaten eindelijk op het juiste spoor.
Met als resultaat een diploma op zak, helemaal op eigen kracht!
Dikke merci X,

Inzetten op leerwinst.

Mogelijke inhouden van coachsessies die een zinvolle inhoud geven aan een vraag rond leerwinst, met focus op een verhoogde 'motivatie'.

werkhouding
studiemethode
Image
Image
Copyright © 2024 Lesley De Schepper. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.